Macedonian Culture
Македонска култура

Elena Georgieva & Makedonski merak " ZEMJA BOZJA "

melodija bend,music group from MACEDONIA
Tatjana Lazarevska - Ubavina od Makedonja
Petranka Kostadinova - Makedonija